Obezbjeđenje objekta

NIKŠIĆ GUARD SECURITY posjeduje modernu i efikasnu službu obezbjeđenja koja deluje u skladu sa Zakonom i pridržava se jasnog kodeksa ponašanja. Naša služba obezbjeđenja primenjuje preventivnu strategiju, analizira i neutrališe rizike i pretnje iz okruženja i na taj način štiti imovinu koja je poverena.

Fizičko obezbeđenje objekata zasnovano je na principima kontra-diverzione zaštite, sa kontrolno-propusnom funkcijom koja omogućava nesmetano i bezbedno funkcionisanje štićenog objekta.

Na osnovu zahtjeva klijenata uslugu obezbjeđenja objekata vršimo sa naoružanim i nenaoružanim službenicima obezbjeđenja uz primenu sredstava komunikacije sa operativnim centrom. Naši radnici su obučeni i fizički veoma pripremljeni kako bi bili u stanju da odgovore na najsloženije zadatke. Poseduju saglasnost MUP-a da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom.

Službenici obezbeđenja su adekvatno uniformisani.

Svojim izgledom i ponašanjem ne narušavaju poslovne procese klijenata

Objekti koje obezbjeđujemo:
  • lokali
  • kuće
  • stanovi
  • poslovne zgrade