NIKŠIĆ GUARD SECURITY

Ko smo?

Lider u obezbjeđivanju najvišeg stepena profesionalnosti zaštite lica i imovine

Nakon višegodišnje saradnje sa agencijama u zemlji i okruženju i prikupljanja najrazličitijih iskustava, 2005. godine osnovali smo agenciju, NIKŠIĆ GUARD SECURITY sa sjedištem u Nikšiću i ekspoziturom u Budvi.

Od samog početka naša strategija poslovanja i razvoja zasniva se na ispunjavanju najviših standarda u oblasti pružanja usluga obezbjeđivanja lica i imovine. U tu svrhu umjesto borbe za osvajanjem što većeg dijela tržišta, vršili smo pažljiv odabir poslova, upošljavajući najkvalifikovanija lica, spremna da na najprofesionalniji i estetski dotjeran način izvrše sve svoje zadatke.

0
godina iskustva
0
zadovoljnih klijenata
0
iskusnih profesionalaca

U cilju razvoja kadrovskih potencijala i mogućnosti širenja dijapazona naših usluga izvršili smo selekciju novih lica, omogućujući im profesionalnu obuku na kursevima Policijske Akademije Crne Gore i dobijanje licenci za rad.Sa formiranim timom, koji je u mogućnosti da se suoči sa svim vrstama izazova, ostvarili smo saradnju sa nekim od najprestižnijih kompanija iz zemlje i inostranstva. Naši klijenti dolaze iz najrazličitijih oblasti: građevinarstva, industrije, trgovine, ugostiteljstva, politike, šou biznisa, itd.

Godine 2006 , godinu dana nakon osnivanja, formirali smo poseban tim čiji je zadatak praćenje tehnološkog razvoja na polju sistema bezbjednosti i odabir najpouzdanijih proizvoda koji naš rad podižu na viši nivo. Svi naši potencijali posvećeni su osmišljavanju i realizaciji usluga sa kojima će naši klijenti biti zadovoljni u svakom njihovom segmentu i svakom detalju.

Danas naša agencija pruža najširi spektar usluga obezbjeđivanja, obezbjeđivanje gradilišta, hotela, noćnih klubova, privatnih objekata, pratnje i obezbjeđivanje lica, transport novca i dragocjenosti, video nadzora…